Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή του Μπαλί επί του ΒΟΑΚ

Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022» πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες  ασφαλτόστρωσης επί του ΒΟΑΚ στην περιοχή Μπαλί.

Συγκεκριμένα από την Πέμπτη 24-04-2023 θα εκτελεσθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε τμήματα του ΒΟΑΚ μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων Χ.Θ. 87 + 500 έως 90 + 500 (Κόμβος Μπαλί). Οι εργοταξιακές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν στένωση λωρίδας και η  κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν 2 – 3 ημέρες.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να τηρούν την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση.