Η Πύλη Ιησού – Από τα ωραιότερα δείγματα της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής του Ηρακλείου

Η πύλη Ιησού, γνωστή και σαν Καινούργια Πόρτα, οδηγούσε προς τις νότιες επαρχίες και σε αυτήν κατέληγε ο νότιος οδικός άξονας της πόλης, η σημερινή οδός Έβανς.

Η πύλη, έργο του Μικέλε Σανμικέλι, αποτελεί ένα από τα ωραιότερα δείγματα αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής της πόλης. Ξεχωρίζει ιδιαίτερα για τη μνημειακή προς την πόλη πρόσοψή της, επενδεδυμένη με λαξευμένους λίθους και οργανωμένη σε κατακόρυφους άξονες συμμετρίας. Εκατέρωθεν του κεντρικού καμαρόσχημου θυρώματος υπάρχουν άλλα ανοίγματα που αντιστοιχούν σε παράθυρα και δευτερεύουσες εισόδους προς τους βοηθητικούς χώρους εντός της στοάς, που χρησίμευαν για την αποθήκευση όπλων και για την παραμονή της φρουράς που έλεγχε την πύλη.

Αντίθετα με την εσωτερική όψη της πύλης, η αντίστοιχη εξωτερική ήταν ιδιαίτερα λιτή.

Εσωτερική προς την πόλη άποψη της Πύλης Ιησού, με τις προσθήκες που έκαναν οι Τούρκοι, 1900 – 1905 (Τζ. Τζερόλα, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)