Μιχαήλ Κόρακας: Ο Πομπιανός που δόξασε την Κρήτη σε όλη την Ελλάδα μέσα από τις επαναστάσεις του

Ο Μιχαήλ Κόρακας, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Μιχαήλ Καρούζος, γεννήθηκε στην Πόμπια Μεσαράς και  υπήρξε ίσως η μεγαλύτερη μορφή των κρητικών επαναστάσεων κατά των Τούρκων και από τις μεγαλύτερες στον ελληνικό χώρο, καθώς συμμετείχε σε όλους τους αγώνες από το 1821 μέχρι το 1878.

Η πρώτη επαναστατική του κίνηση ήταν η δολοφονία του αγά Αλήκου που δρούσε στην περιοχή της Μεσαράς.  Στη συνέχεια βγήκε ως αρματωλός στο βουνό ξεκινώντας μια επαναστατική δράση η οποία διήρκεσε μέχρι το τέλος της ζωής του.

Στην επανάσταση του 1821 πολέμησε αρχικά υπό τον Μιχαήλ Κουρμούλη και στη συνέχεια συγκρότησε δικό του επαναστατικό σώμα, ενώ το 1826 πολέμησε δίπλα στον Γεώργιο Καραϊσκάκη στην πολιορκία της Ακρόπολης.

Πήρε το βαθμό του λοχαγού για τη συμμετοχή του στον αγώνα και σε άλλες περιοχές όπως Πελοπόννησο, Κάρπαθο κ.ά., ενώ συμμετείχε στα επαναστατικά κινήματα του 1841 και του 1858.

Στην μεγάλη επανάσταση 1866-1869 ήταν γενικός αρχηγός των 12 ανατολικών επαρχιών, αξίωμα που διατήρησε και στην επανάσταση του 1878. Τιμήθηκε από τον βασιλιά Γεώργιο Α’ και πέθανε το 1882 στο χωριό του την Πόμπια.

Άγαλμα του Μιχαήλ Κόρακα υπάρχει σε κεντρικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου, στην περιοχή της Χανιώπορτας, έξω από τα τείχη του Χάνδακα.