Σε πρόσληψη 15 ατόμων προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου

Σε πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων κατηγορίας ΔΕ Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου.

Υποβολή αιτήσεων από 17 Σεπτεμβρίου 2020 έως 21 Σεπτεμβρίου 2020 ΜΟΝΟ στο email kdp@heraklion.gr .