Δήμος Ηρακλείου: Τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης υποψηφίων για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων κατάταξης των υποψηφίων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων του Δήμου.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία  δύο (2) εργασίμων  ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής  του στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου  δηλαδή από 1/9/2020 έως και 2/9/2020  ώρα 24:00. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά   στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kdp@heraklion.gr  με θέμα  του ηλεκτρονικού μηνύματος η ένδειξη “ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ”

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του δήμου.

Προηγούμενο άρθροΠρωτιά του ΑΠΘ για το ερευνητικό του έργο στον τομέα της Πληροφορικής
Επόμενο άρθροΑκυρώνονται όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου