Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου: Ανακοίνωση για το επάγγελμα των ονηγών -ημιονηγών

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου προσκαλεί τους ονηγούς και ημιονηγούς που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν, και κατά τη φετινή θερινή περίοδο, στην περιοχή του Οροπεδίου Λασιθίου, να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου ,όπως αυτά περιγράφονται στην υπ. αριθμ. 52/28-03-2017 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του Οροπεδίου Λασιθίου περί “κανονισμού κυκλοφορίας αγοραίων επιβατηγών ζώων”, ώστε να λάβουν τη σχετική άδεια δραστηριότητας μετά από τις εξελίξεις γύρω από την πανδημία.

Επισημαίνεται η αυστηρή εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού καθώς και των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων που έχουν εκδοθεί από τον ΕΟΔΥ για την προστασία από τον κορονοϊό .
Οι σχετικές αιτήσεις είναι διαθέσιμες σε έντυπη μορφή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου ,στο Δημαρχείο, και γίνονται δεκτές έως Παρασκευή ,17 Ιουλίου, 2020.