Νεώρια Ηρακλείου – Κάτι από μια άλλη εποχή

Νεώρια Ηρακλείου - Κάτι από μια άλλη εποχή

Στο τέλος του κεντρικού δρόμου της πόλης του Ηρακλείου, της 25ης Αυγούστου, και στην πλευρά του λιμανιού της πόλης, δεσπόζουν τα επιβλητικά Νεώρια.

Τα Νεώρια είναι στεγασμένοι επιμήκεις χώροι τους οποίους χρησιμοποιούσαν οι Ενετοί για την κατασκευή και επισκευή των καραβιών του βενετσιάνικου στόλου.

Η κατασκευή των Νεωρίων του Ηρακλείου χωρίζεται σε τέσσερα στάδια από τον 15ο μέχρι τον 17ο αιώνα. Σήμερα διατηρούνται μόνο 5-6 Νεώρια από τα 19 που είχαν συνολικά χτιστεί στο Ηράκλειο.Καθώς πέφτει το βράδυ, τα φωτισμένα Νεώρια… μιλούν από μόνα τους.