Ρέθυμνο: Δημιουργία καταδυτικού πάρκου στο Γεράνι

Την έναρξη της δημιουργίας καταδυτικού πάρκου στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Γερανίου, εγκαινίασε σήμερα (Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020) ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, υπογράφοντας την ανάθεση σε μελετητικό γραφείο της εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για τη χωροθέτηση του καταδυτικού πάρκου. Στη συνεργασία που ακολούθησε την υπογραφή της σύμβασης, στη διάρκεια της οποίας ο Δήμαρχος έδωσε κατευθύνσεις στον μελετητή και συζητήθηκαν διεξοδικά οι επιμέρους μελέτες που πρόκειται να εκπονηθούν, συμμετείχε ο Αντιδημάρχος Τεχνικών Έργων κ. Άγγελος Μαλάς και παρέστη ο Πρόεδρος της Τοπικής κοινότητας Γερανίου κ. Ανδρέας Κλαψινός.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού με νέες, ποιοτικές, εναλλακτικές προτάσεις διακοπών.

Με τη συγκεκριμένη υποδομή, ο Δήμος θα συγκροτήσει έναν ιδιαίτερα αξιόλογο πόλο καταδυτικού τουρισμού, αξιοποιώντας το σπάνιο φυσικό θαλάσσιο περιβάλλον με ενδιαφέροντες βυθούς, γεμάτους υφάλους και σπήλαια που διαθέτει η μελετούμενη υποθαλάσσια περιοχή. Άλλωστε, ο καταδυτικός τουρισμός συνιστά ένα δημοφιλή τομέα του τουρισμού, καθώς αριθμεί περισσότερους από 25 εκατομμύρια τουρίστες παγκοσμίως (πιστοποιημένοι αυτοδύτες) εκ των οποίων 4 εκατομμύρια είναι Ευρωπαίοι και, όπως έχει στατιστικά επιβεβαιωθεί , ελκύει επισκέπτες υψηλού οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου.

Ο προϋπολογισμός της συνολικής μελέτης χωροθέτησης ανέρχεται στο ποσό των 71.124,75€ (με ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης (ΣΑΕΠ) και πόρους του Δήμου Ρεθύμνης.

Ο ανάδοχος μελετητής οφείλει να την εκπονήσει σε διάστημα οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και να την καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία προς έγκριση.

Στη συγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνονται οι εξής, επιμέρους μελέτες:

Η χωροταξική μελέτη του καταδυτικού πάρκου, η οποία περιλαμβάνει τη διερεύνηση, την επιλογή και την τεκμηρίωση της βέλτιστης λύσης, όσον αφορά την χωροθέτηση του καταδυτικού πάρκου, την οριοθέτηση του, τις υφιστάμενες και θεσμοθετημένες χρήσεις γης και θάλασσας στην ευρύτερη περιοχή του καταδυτικού πάρκου, καθώς επίσης και το μεταφορικό δίκτυο και τις συμπληρωματικές υποδομές εξυπηρέτησης του πάρκου στην ευρύτερη περιοχή.

Η οικονομική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει την έρευνα αγοράς για τα χαρακτηριστικά του καταδυτικού τουρισμού, οι τάσεις τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά, τα χαρακτηριστικά της περιοχής ώστε να εκτιμηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού ως μίας επιπλέον δραστηριότητας με βάση τους υφιστάμενους φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο, η σύνδεσή του με τις ήδη παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες, η δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου για τις αναγκαίες επενδύσεις, τα προσδοκώμενα έσοδα και έξοδα, εκτίμηση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων του επιχειρηματικού σχεδίου για την απασχόληση και το τουριστικό προϊόν.

Η μηχανολογική μελέτη του καταδυτικού πάρκου θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη του σχέδιο κανονισμού λειτουργίας του καταδυτικού πάρκου (πλαίσιο και εύρος λειτουργίας, οργανωτική δομή του Κέντρου, αρμοδιότητες των εργαζομένων του, καταγραφή θεμάτων ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης, αποτύπωση διαδικασιών πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης).

Η λιμενική μελέτη, η οποία θα περιλαμβάνει πρόγνωση κυματικού μοντέλου στην ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης του καταδυτικού πάρκου, τεχνική περιγραφή και χωροθέτηση απαιτούμενων έργων, καταγραφή, έλεγχος επάρκειας του πάρκου, έλεγχος των προτεινόμενων αντικειμένων πόντισης και μελέτη τρόπου πόντισης κ.α.

Η τοπογραφική μελέτη, που περιλαμβάνει θαλάσσιες βυθομετρήσεις της περιοχής (βάθη που θα καταγραφούν σε ειδικά χαρακτηρισμένο προς το σκοπό αυτό σκάφος σύνταξη τελικού ψηφιακού τοπογραφικού διαγράμματος κ.α.)

Η Γεωτεχνική Μελέτη, που θα αναλύσει την κατάσταση του πυθμένα της θάλασσας και θα αξιολογήσει το ασφαλές της πόντισης και εγκατάστασης, συμβατών με τη δράση, αντικειμένων, στον πυθμένα.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία έχει μια αυστηρά καθορισμένη δομή και περιεχόμενο (εξειδικεύεται από το ΦΕΚ 135/Β΄/2014) ως προς τη περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας, τον εντοπισμό και αξιολόγηση των βασικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη περιγραφή των μέτρων για τη πρόληψη, μείωση ή αποκατάσταση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, την εξέταση των εναλλακτικών λύσεων με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία (του έργου ή της δραστηριότητας) με τις ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

Διευκρινίζεται ότι για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ανάπτυξης καταδυτικού τουρισμού σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, απαιτείται επιπλέον η εκπόνηση ειδικής οικολογικής αξιολόγησης. Σημαντική παράμετρος είναι και η καταγραφή θαλάσσιας βιοποικιλότητας και υποθαλάσσιων σχηματισμών με την χρήση επιστημονικών τεχνικών δειγματοληψίας που δεν προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, Θα πραγματοποιηθούν λοιπόν καταδύσεις από ερευνητές με πολυετή εμπειρία σε αντίστοιχες δράσεις.

Κατά την διάρκεια των καταδύσεων θα καταγράφονται σε αδιάβροχο χαρτί όλα τα είδη που θα εντοπισθούν. Παράλληλα θα πραγματοποιείται υποβρύχια φωτογράφηση των ειδών αλλά και των υποβρύχιων σχηματισμών ώστε να συγκροτηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης του θαλασσίου περιβάλλοντος καθώς και όλα τα σπουδαία φυσικά και ανθρώπινα δημιουργήματα που θα καταστήσουν την περιοχή ελκυστική προς τους μελλοντικούς επισκέπτες που θα επιλέξουν το καταδυτικό πάρκο του Γερανίου για τις καταδύσεις τους.

Προηγούμενο άρθροΠαραλίες στις οποίες επιτρέπεται το κολύμπι στο νομό Θεσσαλονίκης
Επόμενο άρθρο“Μύρισε” Κρήτη στο συλλαλητήριο της Αθήνας από τους εργαζόμενους στον Επισιτισμό και Τουρισμό του νησιού