Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων από τον Δήμο Χερσονήσου

Ο Δήμος Χερσονήσου ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χερσονήσου στο οποίο θα υλοποιηθούν με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας. Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου θα προσφερθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ                                                                           ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

Αθλητισμός και διατροφή                                                                                                  25

Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα όπως είναι ο σχολικός

εκφοβισμός, το διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κ.α.                                                                                                                                 25

Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα
περιβάλλοντα μάθησης                                                                                                     25

Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)                                                                                   25

Γαλλικά για τον τουρισμό ( Α1-Α2)                                                                                   25

Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε αρχάριους

ή ψευδοαρχάριους (όσοι δεν έχουν κατακτήσει όλες τις γλωσσικές δεξιότητες)               125

Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Α2: Απευθύνεται σε όσους έχουν

κατακτήσει σε επίπεδο αρχαρίων, όλες τις γλωσιικές δεξιότητες                                       175

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης και χωρίς καμία άλλη διάκριση. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΤΗΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΑ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΣΤΙΣ ΓΟΥΡΝΕΣ, ΣΤΑ ΜΑΛΙΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.